Kontakt

ADRESA:

Názov hotela
Ulica 123
020 01 Púchov

TELEFÓN:

0911 123 456
0912 123 456

E-MAIL:

info@nazovhotela.sk